Financiering

Er zijn veel manieren om uw onderneming te financieren. Zo kunt u bijvoorbeeld geld lenen in de vorm van een persoonlijke lening, financiele lease of lenen op doorlopend krediet basis. U kunt ook geld lenen via een kredietbemiddelaar, bij een bank of financieringsmaatschappij.

Aantoonbaar

Voor de Belastingdienst is het wel van belang of u voor de financiering gebruikmaakt van een financieringsmaatschappij een durfkapitaal (lening), of een schenking, of dat u eigen geld inbrengt. Als u voor de financiering een lening sluit, moet u dit kunnen aantonen, aan de hand van een schriftelijke overeenkomst. Een giro- of bankafschrift is niet voldoende.

Financieringsmaatschappij

Wat voor u de beste financiering is, is moeilijk aan te geven. Er bestaan veel financieringsmaatschappijen waarbij u voor uw zelfstandige onderneming een lening kunt afsluiten.
De beste financiering is er een waarbij de rente zeer laag is, het maandbedrag voor u acceptabel, en de looptijd te overzien.

Qredits microkrediet

Is het voor u als kleine of startende ondernemer lastig om een financiering te krijgen? Voldoet u niet aan de acceptatiecriteria van banken, maar heeft u wel een goed verhaal? Qredits biedt kansen op krediet tot € 35.000.

Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. De Rabobank is een van de initiatiefnemers. Qredits is een unieke kredietverstrekker, want ze bieden naast de lening, bijvoorbeeld ook coaching en hulp bij het goed opzetten van uw bankzaken.

Durfkapitaal (lening)

Als startende ondernemer kunt u ook beginkapitaal zoeken bij een particuliere geldschieter. Er is een regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt geld aan startende ondernemers te lenen. Zelf heeft u er misschien geen rechtstreeks voordeel van, maar de regeling kan het u wel een stuk gemakkelijker maken om het beginkapitaal voor uw onderneming bij elkaar te krijgen. Wellicht kunt u met behulp van deze regeling iemand bereid vinden een deel van zijn vermogen in uw onderneming te steken. Deze durfkapitaal regeling biedt zo'n particuliere geldgever namelijk interessante fiscale voordelen.

Voordelen voor uw geldgever

Als iemand u minimaal € 2.269 leent om uw onderneming te starten, kan hij profiteren van de volgende fiscale voordelen:

 1. Het bedrag dat uw geldgever aan u heeft geleend, is de eerste 8 jaar vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3 tot maximaal € 53.421.
 2. Als u de lening uiteindelijk niet terug kunt betalen, kan uw geldgever u een deel of zelfs de hele hoofdsom van de lening kwijtschelden. Het verlies dat uw geldgever daardoor lijdt, is voor hem als een persoonsgebonden aftrekpost aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot maximaal € 46.984 per startende ondernemer. Er moet dan wel aan de volgende 2 voorwaarden worden voldaan:
  • Het bedrag is binnen 8 jaar na het verstrekken van de lening kwijtgescholden.
  • De Belastingdienst heeft een beschikking afgegeven dat u het kwijt te schelden bedrag niet meer kunt terugbetalen.
 3. Uw geldgever krijgt een heffingskorting op de inkomstenbelasting. Deze heffingskorting is 1,3% van de gemiddelde vrijstelling die in box 3 voor hem geldt. De gemiddelde vrijstelling is maximaal € 53.421.

Voorwaarde voor u en uw geldgever

Niet alle geldgevers komen in aanmerking voor deze regeling. Uitgesloten zijn uw partner, iemand met wie u samen een onderneming drijft. Om ervoor te zorgen dat uw geldgever kan profiteren van de fiscale voordelen van deze regeling, gaat u als volgt te werk:

 1. Vraag de Belastingdienst om een 'beschikking startende ondernemer'. Uw geldgever kan alleen van de fiscale voordelen profiteren als vaststaat dat het gaat om een lening aan een startende ondernemer. Vraag de Belastingdienst daarom om een beschikking waarin staat dat:
  • u in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek in het jaar waarin u de lening krijgt, of in het volgende jaar;
  • u nog geen 7 jaar zelfstandigenaftrek heeft gehad.
 2. Stel samen met uw geldgever een leenovereenkomst op. Zorg dat de leenovereenkomst vermeldt:
  • dat het gaat om een lening aan een startende ondernemer: durfkapitaal;
  • dat het gaat om een achtergestelde lening: de eerste 8 jaar hebben andere (gewone) schuldeisers voorrang bij het innen van hun schulden;
  • dat u de lening gebruikt voor de financiering van bestanddelen die vallen onder het verplichte ondernemingsvermogen;
  • dat uw geldgever zelf geen geld heeft geleend om de lening te kunnen verstrekken;
  • om welk bedrag het gaat (minimaal € 2.269);
  • tegen welk rentepercentage de lening wordt gesloten (maximaal de wettelijke rente);
  • wat de looptijd van de lening is;
  • de naam en het sofinummer van uzelf en uw geldgever.
 3. Onderteken beiden de overeenkomst.
 4. Laat de lening registreren. Wanneer u en uw geldgever een leenovereenkomst hebben gesloten, moet u beiden binnen 4 weken deze leenovereenkomst laten registreren bij de Belastingdienst.

Schenking

Over een schenking betaalt u schenkingsrecht. Binnen een maand na ontvangst van een schenking moet u een 'Aangifte recht van schenking' aanvragen bij de Belastingdienst. Er gelden vrijstellingen voor de volgende gevallen:

 • de 'normale' vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen;
 • de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen tussen 18 en 35 jaar;
 • een vrijstelling voor kerkelijke, levensbeschouwelijke en andere of het algemeen nut beogende instellingen;
 • andere gevallen, mits de schenking groter is dan het vrijstellingsbedrag.

Er is ook sprake van een schenking als u een lening bent aangegaan waarbij de rente lager is dan de marktrente.

Administratie

Cursussen

TemplatePlazza